•  
  •  

Заштедете на трошоци

Инвестиција Трошоци пред инвестиција Трошоци по инвестиција Заштеда Период на поврат на средства
Имав стар систем за загревање на просториите во мојот бизнис, кој се состоеше од панелни греалки и подно греење. Инвестирав во нов и ефикасен систем за загревање – топлинска пумпи. Сега поефикасно ги загревам моите простории од 200м2.
48.590 kWh / годишно 24.750 kWh / годишно 23.847 kWh / годишно / години
Износ: 11.000  ЕУР 7.900 ЕУР/ годишно 4.200 ЕУР / годишно 3.700 ЕУР / годишно
Рок: 3 години
Месечна рата: 340 ЕУР
Годишна фиксна каматна стапка: 7%

Еко кредит и придобивки

Чекори за Вашата инвестиција

Партнери и контакти за еко опрема

Консултирајте нè

Соларни панели
Ѕид
Нови производствени машини
Под
Врата
Систем за ладење
Систем за загревање
Котел на биомаса , геотермални пумпи
Ефикасни транспортни средства
ЛЕД-систем
Прозорец
Покрив
Нови ладилници
  • Кликнете на посакуваната категорија на сликата.

 Намена   инвестиции во основни средства кои обезбедуваат минимум 20% заштеда на енергија
 Валута   ЕУР
 Рок на отплата  до 180 месеци
 Начин на отплата  месечни рати
 Минимум искуство  12 месеци
Годишна фиксна каматна стапка до 7%
 Обезбедување    меница/гаранти/подвижни предмети или недвижен имот
 Потребна документација за апликација  лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци