Профил на банката

УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОКРЕДИТ БАНКА

Oд-лево на-десно:

  • Емилија Спировска, член на Управен одбор
  • Јованка Јолеска Поповска, Генерален директор и член на Управен одбор
  • Мимоза Годанци Алиу, член на Управен одбор

 ***

НАДЗОРЕН ОДБОР НА ПРОКРЕДИТ БАНКА (12.04.2017)

 

  • Борислав Костадинов  (Претседател на Надзорен Одбор)
  • Jордан Дамчевски
  • Каспар Бауман
  • Сандрин Масиани
  • Кристина Рајфшнајдер