Оние кои ја следат состојбата на својата сметка поодговорно раководат со своите финансии, си обезбедуваат поголема безбедност од злоупотреба на сопствените средства и картички и се информирани за сите новости и поволности за услугите скроeни специјално за Вас.

За да Ви овозможиме подобар пристап до информации за Вашите средства, воведовме бесплатни СМС известувања за: 

  • Приливи на Вашата плата или други приходи од земјата или од странство
  • Сите плаќања на платежен терминал (ПОС), интернет плаќањa и повлекувања со картичка на банкомат, поголеми од 6.000 денари
  • Дека рокот на Вашата картичка истекува
  • Дека Вашата картичка е готова и пристигната во нашата екпозитура
  • Дека каматата на Вашиот депозит е доспеана

 

Доколку сакате да добивате дополнителни СМС известувања како:

  • домашни и меѓународни приливи на сметка за физички и правни лица
  • пристигната плата или пензија (за физички лица)
  • извршена трансакција со платежна картичка > 500 мкд (за сите типови дебитни и кредитни картички, вклучувајќи и Виза Бизнис)

За дополнителните известувања се наплатува фиксна месечна цена според официјалниот ценовник на банката.

Услугата СМС известувања е достапна за користење за клиенти кои имаат активен мобилен телефон на овластените мобилни оператори на територијата на Македонија.

Можете да аплицирате во која било експозитура на ПроКредит Банка (мрежа на експозитури).
За дополнителни информации обратете се во Контакт-центарот на 
info@procreditbank.com.mk