Физички лица

СЕТ БАНКАРСКИ УСЛУГИ

 

Како модерна и 100% автоматизирана банка која континуирано вложува во развој на нови и иновативни услуги за своите клиенти ПроКредит Банка воведе нов начин на тарифирање на физичките лица.

Сетот банкарски услуги им нуди на клиенттие професионална банкарска услуга и голем број придобивки. Како клиент на ПроКредит Банка Вие добивате советодавна услуга од личен советник на клиенти, банкарски услуги прилагодени на Вашите потреби и 24/7 банка преку нашите Зона 24/7 и електронско банкарство.
 
Сетот банкарски услуги вклучува :
Отворање и одржување на трансакциски сметки во сите валути кои Ви се потребни  
Можност за редовно штедење - Флекс заштеда   
Една или повеќе дебитни (интернационални) картички со кои ќе може да плаќаат во земјата и странство, како и да вршат уплати и исплати на своите трансакциски сметки во денари и евра
Виза Интернет картичка со која може да се процесираат сигурни и безбедни плакаќа на интернет
СМС Нотификација за сите трансакции и плаќања над 500 ден
Електронски сертификат и тековно одржување на електрноско банкарство
 
Како ЕКСТРА, ДОПОЛНИТЕЛНА придобивка која може да ја уживате се МКД плаќања во земјата БЕЗ ПРОВИЗИЈА за налози процесирани преку е-банкарство. Сите плаќања за:
Комуналии
Трансфери во ПроКредит Банка
Трансфери во други банки 
ќе бидат процесирани со 0 ден. провизија. На овој начин ќе заштедите многу време и пари. Чекањата на ред во институциите за комуналии отсега може да го замените со еден клик, а провизијата за секој засебен налог ќе ја употребте за сопствени уживања и задоволства.
 
Преку нашите автоматизирани услуги во Зона 24/7 ќе може во секое време да депонирате или повлекувате пари од своите сметки во денари и евра.
 
Сетот банкарски услуги е достапен по цена од 120 ден. месечна провизија. Провизијата ќе се наплатува на крајот од секој календарски месец. 
 
Битно: Потребна е апликација за секоја услуга во рамки на Сетот банкарски услуги.


 
26.04.2018
  • EUR 61,35 61,4950 61,80
  • USD 49,20 50,4678 51,20
  • CHF 49,85 51,3057 52,45
  • GBP 69,15 70,3765 71,55
  • CNY 6,15 7,9814 8,15