тендери 2017

   Тендер за снабдување со електрична енергија на ПроКредит Банка АД Скопје бр.04/2017   (Annex 10) 

  Тендер за одржување хигиена во Управата и Експозитурите на ПроКредит Банка бр.03/2017 (Annex 10)(Annex 9) 

   Tender for penetration testing of Bank’s IT Systems and social engineering  nr.02/2017        

Тендер за КАСКО осигурување, осигурување на банкомати и депозитни сефови и осигурување на готовина бр.01/2017  (Annex 8) (Annex 9) 


  


 тендери 2016

 

  Тендер за набавка на токени бр.01/2016 (Анекс 8)

Тендер за осигурување на готовина, КАСКО осигурување и осигурување на опрема на договорена вредност бр. 02/2016 (Annex 8) (Annex 9) 

  Тендер за пасивна мрежна опрема бр.03/2016 (Анекс 8)  (Анекс 9)   

 

   Тендер за избор на компанија за такси услуги на територија на град Скопје 04/2016 (Annex 8)  

тендери 2015

  Тендер за вршење на транспортни и влечни услуги 01/2015 (Annex 8)

   Тендер за осигурување на готовина, КАСКО осигурување и осигурување на опрема на договорена вредност 02/2015 (Annex 8) (Annex 9)

  
 

Тендер за одржување хигиена во Управата и Експозитурите на ПроКредит Банка бр.04/2015 (Annex 9)(Annex 8)

Тендер за набавка, испорака, монтажа и сервис на клима уреди, воздушни завеси и топлински пумпи бр.05/2015 (Annex 9)(Annex 8) 

Тендер за набавка, изработка, сервис и транспорт на мебел 06/2015(Анекс 8) (Анекс 9) (Скици) 

Тендер за закуп на телекомуникациски линии и услуги 07/2015  

Тендер за изведување на градежно-занаетчиски работи за потребите на ПроКредит Банка АД Скопје бр.08/2015 (Анекс 8) (Анекс 9)   

Тендер за избор на изведувач на фаза електрика-јакострујна нисконапонска инталација и расвета бр.09/2015 (Анекс 8) (Анекс 9)  

Тендер за набавка, изработка, сервис и транспорт на мебел во нова Управна Зграда 10/2015(Анекс 8) (Анекс 9) (Цртежи) (Слики) 

тендери 2014

Тендер за печатење, ковертирање и достава на писма 01/2014 (Annex 8) (Annex 9)
 
 
Тендер за осигурување на готовина, КАСКО осигурување и осигурување на опрема на договорена вредност бр. 02/2014 (Annex 8) (Annex 9)
 

Тендер за избор на компанија за имплементирање / проширување на Контакт Центар и имплементација на решение за IP телефонија 03/2014 (Annex 8) (Annex 9)  

 

Тендер за набавка на безбедносни системи за заштита од вируси, спам пораки, контрола на уреди и порти, контрола на користење на интернет и управување на smartphone 04/2014 (Annex 8) (Annex 9)   
 
Тендер за закуп на телекомуникациски линии и услуги 05/2014
 
 

Тендер за набавка на персонални компјутери 06/2014 (Annex 8) (Annex 9)

Тендер за набавка и испорака на авио билети 07/2014 (Annex 9)  

Тендер за избор на компанија за такси услуги на територија на град Скопје 08/2014 (Annex 8)  

Тендер за избор на најповолна компанија за архивирање на документација 09/2014 (Annex 9)

Тендер за набавка на сервери 10/2014 (Annex 9)
Тендер за набавка на Storage-и, Type Library и SAN Switch-еви 11/2014 (Annex 9) 
 

  Тендер за набавка и испорака на канцелариски материјали 12/2014 (Annex 8) (Annex 9)

 

тендери 2013

 

Тендер за активна мрежна опрема и одржување бр. 01/2013 

Тендер за избор на компанија за печатење на ПВЦ налепници, ПВЦ фолија, ПВЦ платно и други материјали бр.02/2013 (Annex 8) (Annex 9) 

Тендер за Медиа Агенција 2013 бр.03/2013 (Annex 9)

Тендер за избор на компанија за печатење на рекламен материјал (флаери/лифлети и постери) бр.04/2013 (Annex 8) (Annex 9) 

Тендер за изработка, набавка, испорака, монтажа и сервисирање на светлосни реклами, тотеми и светлосни висечки реклами, како и набавка, испорака, монтажа и сервис на опрема и елементи од плексиглас бр.05/2013 (Annex 8) (Annex 9 а) (Annex 9 б)

Тендер за осигурување на готовина, КАСКО осигурување и осигурување на опрема на договорена вредност бр.06/2013 (Annex 8) (Annex 9)

Тендер за избор на решение за тестирање напропустливост (penetration test) на апликација за електронско банкарство бр.07/2013 (Annex 8)

Тендер за изведување на градежно - занаетчиски работи за потребите на ПроКредит Банка АД Скопје бр.08/2013 (Annex 8) (Annex 9) 

Тендер за избор на изведувач на фаза електрика - јакострујна нисконапонска инсталација и расвета бр.09/2013 (Annex 8) (Annex 9)

Тендер за изработка на браварија, решетки и ограда за потребите на ПроКредит Банка АД Скопје бр.10/2013 (Annex 8) (Annex 9)

Тендер за набавка и испорака на нови анатомски вртливи столици и откуп на 150 користени столици SX 117 во Управна Зграда 11/2013 (Annex 8) (Annex 9)

Тендер за набавка, испорака, монтажа и сервис на клима уреди, воздушни завеси и електрични калорифери – тајфуни бр. 12/2013 (Annex 8) (Annex 9)
 
Тендер за набавка, испорака, сервис и транспорт на мебел бр. 13/2013 (Annex 8) (Annex 9) (Скици 1) (Скици 1а) (Скици 4) (Скици 5) (Скици 5а) (Скици 6) (Скици 7) (Скици 9) (Скици 10) (Скици 14)
 
Тендер за печатење, изработка и испорака на печатени банкарски материјали бр. 14/2013 (Annex 8) (Annex 9)
  
Тендер за набавка, монтирање, пуштање во употреба и редовно и интервенциско одржување на безбедносниот систем на ПроКредит Банка АД Скопје бр. 15/2013 (Annex 8) (Annex 9)
 

тендери 2012

  

Тендер за медицински услуги за вработените во Прокредит банка бр.01/2012 ( Annex 9) (Annex 10)

 

Тендер за избор на компанија за печатење на рекламен материјал бр.02/2012 ( Annex 9) (Annex 10) 

Тендер за набавка и испорака на галони со вода бр.03/2012 ( Annex 9) 

 

Тендер за осигурување на готовина, КАСКО и осигурување на договорена вредност бр.04/2012 ( Прилог 1) (Прилог 2)

 

Тендер за набавка на IT опрема бр.05/2012 (Annex 9) (Annex 10)

 

Тендер за закуп на телекомуникациски линии и услуги бр.06/2012 

Тендер за избор на компанија за печатење, ковертирање и достава на писма за еднократна потреба бр.07/2012  ( Annex 9) (Annex 10)

Тендер за набавка на IT опрема бр.08/2012 (Annex 9) (Annex 10) 

 

Тендер за набавка, сервис и испорака на банкарска опрема бр.09/2012 (Annex 10) 

 

Тендер за набавка и испорака на авиобилети бр.10/2012 (Annex 9) 

 

Тендер за физичко и техничко обезбедување на ПроКредит Банка АД Скопје бр.11/2012 (Annex 10) 

Тендер за набавка на зимски и летни гуми за службени автомобили бр.12/2012 (Annex 9) (Annex 10)

Тендер за набавка, испорака, монтажа и сервис на клима уреди бр.13/2012 (Annex 9) (Annex 10)

 

Тендер за набавка на меморија и принтери бр.14/2012

  

Тендер за набавка и испорака на тонери, рибони и CDs бр.15/2012 (Annex 9) (Annex 10) 

 

Тендер за избор на компанија за такси услуги на територија на град Скопје бр.16/2012 (Annex 9)

 

Тендер за Друштво за вршење на проценка на подвижен и недвижен имот согласно Законот за проценка бр.17/2012 (Annex 10)

Тендер за набавка и испорака на канцелариски материјали бр.18/2012 (Annex 9) (Annex 10) 

 

Тендер за набавка на персонални компјутери бр.19/2012

 

Тендер за репрeзентативни и хигиенски материјали бр.20/2012 (Annex 9) (Annex 10) 

 

Тендер за вршење на транспортни и влечни услуги бр.21/2012 (Annex 9)

 

Тендер за набавка на блејд сервери и SAS дискови бр.22/2012

 

 

тендери 2011 

 

Тендер за набавка и инсталација на пасивна мрежна опрема бр.26/2011 ( Annex 9) (Annex 10) 

Тендер за набавка и монтажа на гуми за автомобили бр.24/2011 ( Annex 9) (Annex 10) 

Тендер за набавка на IT опрема бр.25/2011 ( Annex 9) (Annex 10) 

Tender for Media Byuing Agency No.15/2011 

Тендер за набавка на бланко платежни картички – Visa Electron и Maestro бр.23/2011 ( Annex 9) (Annex 2)

Tендер за избор на компанија за печатење на ПВЦ налепници, ПВЦ фолија, ПВЦ платно и други материјали бр.16/2011 (Прилог 1)

Tендер за набавка и испорака на канцелариски материјали бр.21/2011 (Прилог 1)   (Прилог 2)

Tендер за избор на компанија за изработка на промотивен, новогодишен материјал бр.17/2011

Tендер за набавка и испорака на на тонери, рибони и ЦД-а бр.22/2011 (Прилог 1)   (Прилог 2)

Tендер за набавка, испорака, монтажа и сервис на клима уреди, воздушни завси и електрични калорифери - тајфуни и тековно одржување на 4 клима уреди во сервер соба од тип TADIRAN AVV - 50 C (10 KW) бр.20/2011 (Прилог 1)

Tендер за набавка и испорака на авио билети бр.18/2011 (Прилог 1)

Tендер за избор на компанија за такси услуги на територија на град Скопје бр.19/2011 (Прилог 1)

Тендер за набавка на ИТ Опрема бр.13/2011 (прилог 1); (прилог 2);

Тендер за изработка, набавка, сервис и транспорт на мебел бр.14/2011 (прилог 1) ; (прилог 2)(прилог 3) ; (прилог 4); (прилог 5); (прилог 6); (прилог 7); (прилог 8); (прилог 9); (прилог 10);

Тендер за изработка на браварија, решетки и ограда бр.12/2011  (прилог 1) ; (прилог 2) ;

Тендер за набавка, сервис и испорака на банкарска опрема бр.11/2011  (прилог 1) ; (прилог 2) ;

Тендер за изработка, набавка, испорака, монтажа и сервисирање на светлосни реклами, тотеми и светлосни висечки реклами, како и  набавка, испорака, монтажа и сервис на опрема и елементи од  плексиглас бр.10/2011  (прилог 1) ; (прилог 2) ; (прилог 3);

Tender for Intrusion Prevention Systemв No.9/2011  (Annex 1);

Тендер за ИТ Опрема бр.8/2011  (прилог 1);

Тендер за изведување на градежно-занаетчиски работи бр.7/2011  (прилог 1) ; (прилог 2);

 Тендер за набавка и испорака на галони со вода бр.6/2011  (прилог 1);

Тендер за набавка на ИТ опрема бр.5/2011  (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за осигурување на готовина, каско осигурување и осигурување на опрема на договорена вредност бр.4/2011  (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за медицински услуги за вработените во ПроКредит Банка бр.3/2011(прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за тековно одржување на безбедносниот систем на ПроКредит Банка бр.2/2011(прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за набавка и монтажа на безбедносна фолија бр.1/2011 (прилог 1);

 

тендери 2013

 

Тендер за активна мрежна опрема и одржување бр. 01/2013 

Тендер за избор на компанија за печатење на ПВЦ налепници, ПВЦ фолија, ПВЦ платно и други материјали бр.02/2013 (Annex 8) (Annex 9) 

Тендер за Медиа Агенција 2013 бр.03/2013 (Annex 9)

Тендер за избор на компанија за печатење на рекламен материјал (флаери/лифлети и постери) бр.04/2013 (Annex 8) (Annex 9) 

Тендер за изработка, набавка, испорака, монтажа и сервисирање на светлосни реклами, тотеми и светлосни висечки реклами, како и набавка, испорака, монтажа и сервис на опрема и елементи од плексиглас бр.05/2013 (Annex 8) (Annex 9 а) (Annex 9 б)

Тендер за осигурување на готовина, КАСКО осигурување и осигурување на опрема на договорена вредност бр.06/2013 (Annex 8) (Annex 9)

Тендер за избор на решение за тестирање напропустливост (penetration test) на апликација за електронско банкарство бр.07/2013 (Annex 8)

Тендер за изведување на градежно - занаетчиски работи за потребите на ПроКредит Банка АД Скопје бр.08/2013 (Annex 8) (Annex 9) 

Тендер за избор на изведувач на фаза електрика - јакострујна нисконапонска инсталација и расвета бр.09/2013 (Annex 8) (Annex 9)

Тендер за изработка на браварија, решетки и ограда за потребите на ПроКредит Банка АД Скопје бр.10/2013 (Annex 8) (Annex 9)

Тендер за набавка и испорака на нови анатомски вртливи столици и откуп на 150 користени столици SX 117 во Управна Зграда 11/2013 (Annex 8) (Annex 9)

Тендер за набавка, испорака, монтажа и сервис на клима уреди, воздушни завеси и електрични калорифери – тајфуни бр. 12/2013 (Annex 8) (Annex 9)
 
Тендер за набавка, испорака, сервис и транспорт на мебел бр. 13/2013 (Annex 8) (Annex 9) (Скици 1) (Скици 1а) (Скици 4) (Скици 5) (Скици 5а) (Скици 6) (Скици 7) (Скици 9) (Скици 10) (Скици 14)
 
Тендер за печатење, изработка и испорака на печатени банкарски материјали бр. 14/2013 (Annex 8) (Annex 9)
  
Тендер за набавка, монтирање, пуштање во употреба и редовно и интервенциско одржување на безбедносниот систем на ПроКредит Банка АД Скопје бр. 15/2013 (Annex 8) (Annex 9)
 

тендери 2012

  

Тендер за медицински услуги за вработените во Прокредит банка бр.01/2012 ( Annex 9) (Annex 10)

 

Тендер за избор на компанија за печатење на рекламен материјал бр.02/2012 ( Annex 9) (Annex 10) 

Тендер за набавка и испорака на галони со вода бр.03/2012 ( Annex 9) 

 

Тендер за осигурување на готовина, КАСКО и осигурување на договорена вредност бр.04/2012 ( Прилог 1) (Прилог 2)

 

Тендер за набавка на IT опрема бр.05/2012 (Annex 9) (Annex 10)

 

Тендер за закуп на телекомуникациски линии и услуги бр.06/2012 

Тендер за избор на компанија за печатење, ковертирање и достава на писма за еднократна потреба бр.07/2012  ( Annex 9) (Annex 10)

Тендер за набавка на IT опрема бр.08/2012 (Annex 9) (Annex 10) 

 

Тендер за набавка, сервис и испорака на банкарска опрема бр.09/2012 (Annex 10) 

 

Тендер за набавка и испорака на авиобилети бр.10/2012 (Annex 9) 

 

Тендер за физичко и техничко обезбедување на ПроКредит Банка АД Скопје бр.11/2012 (Annex 10) 

Тендер за набавка на зимски и летни гуми за службени автомобили бр.12/2012 (Annex 9) (Annex 10)

Тендер за набавка, испорака, монтажа и сервис на клима уреди бр.13/2012 (Annex 9) (Annex 10)

 

Тендер за набавка на меморија и принтери бр.14/2012

  

Тендер за набавка и испорака на тонери, рибони и CDs бр.15/2012 (Annex 9) (Annex 10) 

 

Тендер за избор на компанија за такси услуги на територија на град Скопје бр.16/2012 (Annex 9)

 

Тендер за Друштво за вршење на проценка на подвижен и недвижен имот согласно Законот за проценка бр.17/2012 (Annex 10)

Тендер за набавка и испорака на канцелариски материјали бр.18/2012 (Annex 9) (Annex 10) 

 

Тендер за набавка на персонални компјутери бр.19/2012

 

Тендер за репрeзентативни и хигиенски материјали бр.20/2012 (Annex 9) (Annex 10) 

 

Тендер за вршење на транспортни и влечни услуги бр.21/2012 (Annex 9)

 

Тендер за набавка на блејд сервери и SAS дискови бр.22/2012

 

 

тендери 2011 

 

Тендер за набавка и инсталација на пасивна мрежна опрема бр.26/2011 ( Annex 9) (Annex 10) 

Тендер за набавка и монтажа на гуми за автомобили бр.24/2011 ( Annex 9) (Annex 10) 

Тендер за набавка на IT опрема бр.25/2011 ( Annex 9) (Annex 10) 

Tender for Media Byuing Agency No.15/2011 

Тендер за набавка на бланко платежни картички – Visa Electron и Maestro бр.23/2011 ( Annex 9) (Annex 2)

Tендер за избор на компанија за печатење на ПВЦ налепници, ПВЦ фолија, ПВЦ платно и други материјали бр.16/2011 (Прилог 1)

Tендер за набавка и испорака на канцелариски материјали бр.21/2011 (Прилог 1)   (Прилог 2)

Tендер за избор на компанија за изработка на промотивен, новогодишен материјал бр.17/2011

Tендер за набавка и испорака на на тонери, рибони и ЦД-а бр.22/2011 (Прилог 1)   (Прилог 2)

Tендер за набавка, испорака, монтажа и сервис на клима уреди, воздушни завси и електрични калорифери - тајфуни и тековно одржување на 4 клима уреди во сервер соба од тип TADIRAN AVV - 50 C (10 KW) бр.20/2011 (Прилог 1)

Tендер за набавка и испорака на авио билети бр.18/2011 (Прилог 1)

Tендер за избор на компанија за такси услуги на територија на град Скопје бр.19/2011 (Прилог 1)

Тендер за набавка на ИТ Опрема бр.13/2011 (прилог 1); (прилог 2);

Тендер за изработка, набавка, сервис и транспорт на мебел бр.14/2011 (прилог 1) ; (прилог 2)(прилог 3) ; (прилог 4); (прилог 5); (прилог 6); (прилог 7); (прилог 8); (прилог 9); (прилог 10);

Тендер за изработка на браварија, решетки и ограда бр.12/2011  (прилог 1) ; (прилог 2) ;

Тендер за набавка, сервис и испорака на банкарска опрема бр.11/2011  (прилог 1) ; (прилог 2) ;

Тендер за изработка, набавка, испорака, монтажа и сервисирање на светлосни реклами, тотеми и светлосни висечки реклами, како и  набавка, испорака, монтажа и сервис на опрема и елементи од  плексиглас бр.10/2011  (прилог 1) ; (прилог 2) ; (прилог 3);

Tender for Intrusion Prevention Systemв No.9/2011  (Annex 1);

Тендер за ИТ Опрема бр.8/2011  (прилог 1);

Тендер за изведување на градежно-занаетчиски работи бр.7/2011  (прилог 1) ; (прилог 2);

 Тендер за набавка и испорака на галони со вода бр.6/2011  (прилог 1);

Тендер за набавка на ИТ опрема бр.5/2011  (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за осигурување на готовина, каско осигурување и осигурување на опрема на договорена вредност бр.4/2011  (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за медицински услуги за вработените во ПроКредит Банка бр.3/2011(прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за тековно одржување на безбедносниот систем на ПроКредит Банка бр.2/2011(прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за набавка и монтажа на безбедносна фолија бр.1/2011 (прилог 1);

тендери 2010

Тендер за набавка на ИТ опрема бр.36/2010 (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за избор на изведувач на фаза електрика - јакострујна нисконапонска инсталација и расвета бр.35/2010 (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за вршење на транспортни и влечни услуги бр.34/2010 (прилог 1);

Тендер за физичко и техничко обезбедување на ПроКредит Банка АД Скопје бр.33/2010;

Тендер за набавка и монтажа на гуми за автомобили бр. 32/2010   (прилог 1) , (прилог 2);

Тендер за избор на компанија за такси услуги на територија на град Скопје бр. 31/2010 (прилог 1);

Тендер за набавка на екстра лесно гориво за грејната сезона 2010/2011 бр. 30/2010 (прилог 1) , (прилог 2);

Тендер за набавка и испорака на канцелариски материјали бр. 29/2010 (прилог 1) , (прилог 2) , (прилог 3) ;

Тендер за набавка и испорака на тонери, рибони и CDs бр. 28/2010   (прилог 1) , (прилог 2);

Тендер за набавка и сервис на клима уреди бр. 27/2010   (прилог 1);

Тендер за набавка на бланко платежни картички Виза електрон бр. 26/2010   (прилог 1);

Тендер за печатење, изработка и испорака на визит карти бр. 25/2010  (прилог 1) , (прилог 2) , (прилог 3);

Тендер за набавка на ИТ опрема бр. 24/2010 (прилог 1) , (прилог 2);

Тендер за печатење, изработка и испорака на банкарски печатени материјали бр. 23/2010   (прилог 1) ,   (прилог 2);

Тендер за набавка и испорака на авио билети бр. 22/2010   (прилог 1);

Тендер за одржување хигиена во Управата и експозитурите на ПроКредит Банка бр. 21/2010   (прилог 1) ;   (прилог 2);

Тендер за избор на решение за пренос на хартиена документација во електронска форма и управување со дигитална документација бр.20/2010 (прилог 1);

Тендер за избор на Агенција за медиа закуп бр. 19/2010

Тендер за избор на компанија за печатење на ПВЦ налепници, ПВЦ фолија, ПВЦ платно и други материјали  бр. 18/2010   (прилог 1);

Тендер за избор на текстилна фабрика за изработка и печатење на маици и други материјали бр. 17/2010   (прилог 1);

Тендер за избор на компанија за печатење на рекламен материјал - флаери, лифлети и постери бр. 16/2010   (прилог 1);

Тендер за изработка, набавка, сервис и транспорт на мебел бр. 15/2010   (прилог 1) ;   (прилог 2);

Тендер за набавка, изработка, сервис и транспорт на канцелариски столици и закачалки бр. 14/2010 (прилог 1) ; (прилог 2) ;

Тендер за набавка и инсталација на пасивна мрежна опрема на ПроКредит Банка бр. 13/2010   (прилог 1) ;   (прилог 2);

Тендер за осигурување на вработените на ПроКредит Банка бр. 12/2010   (прилог 1);

Тендер за избор на решение за тестирање на пропустливост (penetration test) на апликација за електронско банкарство на  ПроКредит Банка бр. 11/2010   (прилог 1);

Тендер за избор на решение за управување со ранливости и скенирање на безбедност на мрежа на ПроКредит Банка бр. 10/2010 (прилог 1);

Тендер за изработка, набавка, испорака, монтажа и сервис на опрема и елементи од плексиглас на ПроКредит Банка бр. 09/2010
(прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за изработка, набавка, испорака, монтажа и сервисирање на светлосни реклами, тотеми и светлосни висечки реклами бр. 08/2010  (прилог 1) ; (прилог 2) ;

Тендер за набавка и испорака на галони со вода  бр. 07/2010 (прилог 1);

Тендер за набавка и сервис на парно греење за потребите на ПроКредит Банка бр. 06/2010 (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за изработка на алуминиумска браварија, решетки и ограда за потребите на ПроКредит Банка бр. 05/2010 (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за изведување на градежно-занаетчиски работи за потребите на ПроКредит Банка бр. 04/2010 (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за осигурување на готовина, КАСКО осигурување и осигурување на опрема на договорена вредност бр. 03/2010
(прилог 1) ; (прилог 2) ;

Тендер за набавка на ИТ опрема на ПроКредит Банка бр. 02/2010 (прилог 1) ; (прилог 2);

Тендер за набавка и монтажа на безбедносна фолија бр. 01/2010 (прилог 1);