Банка за мојот бизнис

За кого

мали и средни претпријатија

Намена

нови машини, купување или изградба на објект и додатни инвестиции во бизнисот

Валута

МКД/ЕУР

Рок на отплата

до 120 месеци

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

до 12 месеци

Учество во инвестицијата

/

Начин на отплата

месечни рати

Годишна каматна стапка

од 4,75%

Обезбедување

подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци

ВИСИНАТА НА КАМАТАТА ЗАВИСИ ОД НЕКОЛКУ ИНДИКАТОРИ КАКО ИЗНОС НА КРЕДИТ, ПЕРИОД НА ВРАЌАЊЕ И ТИП НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Пример

Цел на кредитот

набавка на нова машина

Износ

100.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

60 месеци

Годишна каматна стапка

5.00%

Месечна рата (главница и камата)

1.887 ЕУР

                                                                        

Калкулатор за кредити


Пресметаните вредности се од информативен карактер и не се обврзувачки за ПроКредит Банка. За официјални пресметки Ве молиме обратете се во најблиската експозитура на ПроКредит Банка.

20.07.2018
  • EUR 61,35 61,4951 61,80
  • USD 51,70 53,0679 53,70
  • CHF 51,50 52,9127 54,10
  • GBP 67,60 68,8635 70,00
  • CNY 5,95 7,8285 7,95