•  

Модернизирајте го Вашиот бизнис и бидете поконкурентни

Инвестиција Трошоци пред инвестиција Трошоци по инвестиција Заштеда Период на поврат на средства
Имав стари и дотраени печки во мојата пекарница. Решив да ги заменам со нови и поефикасни кои работат на гас.

64.000 kWh / годишно 21.552 kWh / годишно 42.448 kWh / годишно 3,8 / години
Износ: 15.000  ЕУР 7.800 ЕУР/ годишно 3.900 ЕУР / годишно 3.900 ЕУР / годишно
Рок: 3 години
Месечна рата: 463,16 ЕУР
Годишна фиксна каматна стапка: 7%

Еко кредит и придобивки

Чекори за Вашата инвестиција

Партнери и контакти за еко опрема

Консултирајте нè

Соларни панели
Ѕид
Нови производствени машини
Под
Врата
Систем за ладење
Систем за загревање
Котел на биомаса , геотермални пумпи
Ефикасни транспортни средства
ЛЕД-систем
Прозорец
Покрив
Нови ладилници
  • Кликнете на посакуваната категорија на сликата.

 Намена   инвестиции во основни средства кои обезбедуваат минимум 20% заштеда на енергија
 Валута   ЕУР
 Рок на отплата  до 180 месеци
 Начин на отплата  месечни рати
 Минимум искуство  12 месеци
Годишна фиксна каматна стапка до 7%
 Обезбедување    меница/гаранти/подвижни предмети или недвижен имот
 Потребна документација за апликација  лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 6 месеци