Банка за мојот бизнис
Меѓународни плаќања 
 
ПроКредит Банка нуди уникатна и најекономична провизија во рамките на банкарскиот сектор.  
Воведовме нов начин на тарифирање на провизиите: процентуалната цена на приливите и одливите ја заменивме со фиксна и еднократна провизија. 

 • Приливи од странство со 0% провизија - потребно е Вашиот странски партнер да ја одбере ПроКредит Банка Германија како Коресподентна Банка
 • Дознаки со ФИКСНИ провизии кон сите земји во светот со 9 € SHA/ 25 € OUR и бесплатен SWIFT
 • Дознаки во рамки на ПроКредит Групација со 2,5 € провизија
 
НОВИ ПОВОЛНОСТИ: ПроКредит е првата банка во Македонија која воведе безготовинско работење со кинеска национална валута. Отворете сметка во кинески јуан и плаќајте фиксни провизии за Вашите дознаки: 9€ SHA или 25€ OUR.

Провизиите се валидни за електронски плаќања, доколку плаќањата ги процесирате во експозитура се наплаќа провизија согласно официјалниот ценовник на ПроКредит Банка. 
 
ProPay меѓународни трансфери  
 
Најбрзи и наекономични трансфери во рамки на ПроКредит Банките во регионот:
 • Реализација на трансфери за 1 ден
 • Приливи со 0% провизија
 • Дознаки со фиксна провизија од 2,5 € 

Провизиите се валидни за електронски плаќања, доколку плаќањата ги процесирате во експозитура се наплаќа провизија согласно официјалниот ценовник на ПроКредит Банка.  
Придобивките од трансферите на пари важат само за плаќања преку е-банкарство.
 
Како ?
 
ПроКредит банка ќе реализира плаќање во рок од 3 часа и парите ќе се префрлат истиот ден на сметката на примателот на средствата во ПроКредит Банка во неговата земја.
 
Потребно е испраќачот и корисникот на средствата да имаат отворена тековна сметка во ПроКредит Банка.
 
Замји во рамки на ProPay системот на плаќање: Германија, Косово, Албанија, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Грузија, Молдавија, Украина, Романија и Грција. 

  

Доколку очекувате прилив од странство, дајте ги следните инструкции за девизен прилив на испраќачот на средствата.

25.12.2018
 • EUR 61,30 61,4879 61,80
 • USD 52,55 53,8989 54,55
 • CHF 53,20 54,3563 55,80
 • GBP 67,20 68,2895 69,60
 • CNY 5,95 7,8100 7,95