Банка за мојот бизнис

Средства обезбедени од МБПР (МСП)

кредитна линија за кредитирање на развојот на мали и средни претпријатија преку Македонска Банка за поддршка на развојот

За кого

мали и средни претпријатија

Намена

набавка на основни средства (максимум 50% од овој кредит може да се искористи за обртни средства)

набавка на обртни средства

Износ

од 10.000 до 500.000 ЕУР за основни средства

од 15.000 до 300.000 ЕУР за обртни средства 

Валута

денарски кредит индексиран во ЕУР

Рок на отплата

до 132 месеци за основни средства

до 36 месеци за обртни средства

Минимум искуство

12 месеци

Грејс период

до 12 месеци за кредит за основни средства

до 6 месеци за кредит за обртни средства 

Учество во инвестицијата

сопствено учество, најмалку 15% од вкупната инвестиција

Начин на отплата

месечни рати

Годишна каматна стапка

6,5%

Обезбедување

подвижни предмети или недвижен имот

Потребна документација за апликација

лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци

Пример

Цел на кредитот

набавка на нова машина

Износ

80.000 ЕУР

Валута

ЕУР

Рок на отплата

96 месеци

Годишна каматна стапка

6,5%

Месечна рата (главница и камата)

1.070,90 ЕУР

Калкулатор за кредити


Пресметаните вредности се од информативен карактер и не се обврзувачки за ПроКредит Банка. За официјални пресметки Ве молиме обратете се во најблиската експозитура на ПроКредит Банка.
                 

25.12.2018
  • EUR 61,30 61,4879 61,80
  • USD 52,55 53,8989 54,55
  • CHF 53,20 54,3563 55,80
  • GBP 67,20 68,2895 69,60
  • CNY 5,95 7,8100 7,95

Меѓународни финансиски институции со коишто соработува ПроКредит Банка: