Датум: 20.07.2018
  • Валута Куповен Среден Продажен
  • EUR 61,35 61,4951 61,80
  • USD 51,70 53,0679 53,70
  • CHF 51,50 52,9127 54,10
  • GBP 67,60 68,8635 70,00
  • CNY 5,95 7,8285 7,95