KURSIM I AFATIZUAR

Me kursimin e afatizuar keni mundësi të tepricën e mjeteve të likuiditetit të biznesit Tuaj bujqësor, ta afatizoni me shkallë fikse të interesit dhe të fitoni interes për periudhën kohore kur ato mjete nuk Ju nevojiten. 

Çka fitoni nëse i afatizoni paratë me depozitën e afatizuar të ProCredit Bankës?

 • Mundësi t’i afatizoni mjetet tuaja në denarë ose euro
 • Vend i sigurt për depozitën Tuaj
 • Nëse mjetet Ju nevojiten para afatit të arritjes, mundeni para kohe t’i ç’afatizoni, me çka fitoni interes me të parë
 • Edhe pa i afatizuar mjetet Tuaja, Ju llogarite interes në saldon pozitive të llogarisë Tuaj për transaksione për persona juridikë, ndërsa mjetet Ju janë në dispozicion në çdo kohë

Si ti afatizoni mjetet Tuaja në ProCredit Bank?


A janë të sigurta kursimet Tuaja? 

 • ProCredit Banka është bankë me kapital dominues gjerman dhe garanton siguri të mjeteve të investuara nga ana e kursyesve 
 • ProCredit Banka i siguron depozitat e kursyesve të vetë në Fondin e Sigurimit të Depozitave.

 

19.12.2018
 • EUR 61,30 61,4933 61,80
 • USD 52,85 54,0505 54,85
 • CHF 53,20 54,5105 55,80
 • GBP 67,20 68,5391 69,60
 • CNY 6,00 7,8380 8,00