EKO kreditim

Për kë

ndërmarrje të certifikuara të vogla dhe të mesme

Destinimi

investime në mjete bazë ose mjete qarkulluese

Valuta

MKD

Afati i kthimit

deri në 120 muaj për mjete fikse; deri në 36 muaj për mjete qarkulluese 

Minimum përvojë

12 muaj

Grejs periudhë

deri në 12 muaj

Pjesëmarrje në investim

/

Mënyra të shpagimit

këste mujore

Shkallë fikse vjetore e interesit

prej 6,25%

Sigurim

mjete të luajtshme ose pronë të paluajtshme

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim

letërnjoftimi i drejtuesit, gjendja vijuese jo më e vjetër se 3 muaj

LARTËSIA E INTERESIT VARET NGA DISA INDIKATORË SI SHUMA E KREDISË, PERIUDHA E KTHIMIT DHE LLOJI I SIGURIMIT

Shembull

Qëllimi i kredisë

furnizim me makinë (investim në mjete fikse)

Shuma

100,000 EUR

Valuta

EUR

Afati i kthimit

120  muaj

Shkalla vjetore e interesit

4,5%

Kësti mujor (pjesa kryesore dhe interesi)

1.036 MKD


 


Vlerat e llogaritura janë ke karakter informativ dhe nuk janë të obligueshme për ProCredit Bankën. Për llogaritje zyrtare ju lutemi drejtohuni në degën më të afërt të ProCredit Bankës.
 
 
16.10.2018
  • EUR 61,30 61,4819 61,80
  • USD 51,80 53,0886 53,80
  • CHF 52,50 53,7994 55,10
  • GBP 68,50 69,8261 70,90
  • CNY 5,80 7,6723 7,80