Klientë jorezidentë
ProCredit Banka Maqedoni është Bankë Gjermane, pjesë e grupit ndërkombëtar të bankave që punojnë në 21 vende.
Ne ofrojmë shërbim praktik nëpërmjet rrjetit tonë të shërbimit 24/7 Zona e cila është vazhdimisht në dispozicion për ju. Këtu Mund të gjeni informata për shërbimin e mbështetur në standardet e bankës ndërkombëtare në Maqedoni:

 

Shërbimi

Përshtatshëm për jorezidentë

Taksa / shkallët e interesit / drejtimet

Llogari të tanishme në MKD

Po

Kompensim për mirëmbajtje sipas çmimeve zyrtare.

Llogari të tanishme në EUR

Po

Pa kompensim për mirëmbajtje

Kartelë debiti

Jo


Kartelë kredieJo 
Depozitë të afatizuarPoSipas çmimeve zyrtare.
E-deklaratëPo1 euro kompensim vjetor
Shërbime elektronike bankareJo 
Depozita në keshPo

Depozita të drejtpërdrejta në para, më pakë se 10.000 EUR pa deklarata dogane.

Mbi 10.000 euro me deklaratë dogane.

Transferim parashPo

ProCredit shumë në llogarinë bankare pa kufizime

Shuma ardhëse transferimi 0,15% nga shuma (minimum 10 euro).

 Kreditim Jo 

            

Hapje të llogarisë

  Personalisht në degët tona.

  Shih degët vendndodhjen.

  Dokumente të nevojshme për hapje të llogarisë?

  Nga regjistri tregtar ose nga cilido regjistër tjetër në të cilin është regjistruar subjekti jo më të vjetër se 6 muaj. Certifikata duhet ta tregojë ditën e themelimit të kompanisë, emrin, adresën, selinë dhe veprimtarinë që e kryen.

  Nëse në të njëjtën nuk mund të përcaktohet veprimtaria, shfrytëzuesi është i obliguar të sjellë:

  1) certifikatë nga drejtuesi për veprimtarinë bazë të personit juridik të nënshkruar në noter ose deklaratë nga noteri se kompania nuk është e obliguar ta përcaktojë veprimtarinë gjatë regjistrimit në vendin përkatës.

  2) Kopje nga gjendja ose dokument tjetër të dobishëm për themelimin e biznesit, origjinal ose kopje në noter.

  Dokumente për identifikim (letërnjoftim ose pasaportë të vlefshme).

  Për informata më të hollësishme ju lutem telefononi qendrën tonë të kontaktit në 02/2446 000 ose info@procreditbank.com.mk 

   

   

  25.12.2018
  • EUR 61,30 61,4879 61,80
  • USD 52,55 53,8989 54,55
  • CHF 53,20 54,3563 55,80
  • GBP 67,20 68,2895 69,60
  • CNY 5,95 7,8100 7,95