Електронското банкарство од ПроКредит Банка Ви овозможува:

 • Информација во реално време за сите приливи и одливи на Вашите сметки
 • Плаќања преку заштитена конекција, онлајн-совети за сигурност и безбедност
 • Домашен платен промет
 • Меѓународни плаќања
 • Групни плаќања со датотека (повеќе плаќања одеднаш)
 • Плаќање комуналии
 • Менувачко работење
 • Електронска пошта од банката (информативни пораки, добивање SWIFT и сл.)
 • Повлекување на средствата од дозволеното пречекорување на сметката
 • Можност за користење на КИБС / Телеком дигитален сертификат за електронски трансакции (преземи апликација)
 • Moжност сертификатот за електронско банкарство да биде инсталиран на повеќе компјутери

Дополнителни можности за правни лица:

 • Трансфер на плати
 • Едно корисничко име за сите сметки за кои е овластен клиентот 
 • Експортирање изводи во сметководствена програма
 • Можност да се овласти друго лице да врши плаќања во име на клиентот или само да има увид во сметки, да печати налози или изводи
 • Можност за различни нивоа на пристап (заради двојна контрола, пр. едно лице подготвува налози, друго потпишува)
 

Отсега Ви нудиме и нови функционалности на е-банкаство. Прочитајте повеќе тука.

 

Дополнителни можности за физички лица:

НОВА МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА за одобрување на плаќања процесирани преку е-банкарство.
Поволности кои Ви ги овозможува оваа мобилна апликација:
 • Процесирање на плаќања преку е-банкарство преку било кој интернет пребарувач: Google Chrome/ Mozilla Firefox/ Internet Explorer/ Opera и сл.
 • Го внесувате плаќањето преку e-банкарство,а добивате нотификација за потврда на плаќањето на мобилната апликација 
 • Нема потреба од инсталации на е-сертификат на Вашиот лаптоп/ компјутер

Мобилната апликација може да ја инсталирате на Вашиот мобилен уред на следниве оперативни системи:

 • Аndroid - ja симунвате апликацијата од Play Store
 • Iphone -  ja симунвате апликацијата од Apple Store


 Визуелни Интрукции за плаќања преку е-банкарство:

 
               
               
        
 
 

Имате 24/7 поддршка од Контакт-центарот на Банката за Вашите електронски трансакции и можност за откажување на подготвен или испратен налог доколку веднаш реагирате со повик во Контакт-центарот на Банката.
 
 
Како да аплицирате за електронско банкарство:
можете да аплицирате онлајн  или да се обратите во која било експозитура на ПроКредит Банка (мрежа на експозитури).

За дополнителни информации обратете се во Контакт-центарот на 02/2446 000 или на info@procreditbank.com.mk