За да го оптимизирате процесот на производство, да ја зголемите Вашата продуктивност и конкурентност, треба да инвестирате во помодерна и ефикасна технологија

прочитај повеќе

За да ги намалите Вашите трошоци за електрична енергија, можете да ја подобрите изолацијата на вашиот објект, да инсталирате ефикасни системи за греење, ладење и осветлување

прочитај повеќе

Можете да ги намалите трошоците за загревање на просториите и топла санитарна вода, преку користење енергија од обновливи извори како соларни панели или котли за биомаса

прочитај повеќе

Еко кредит и придобивки

Чекори за Вашата инвестиција

Партнери и контакти за еко опрема

Консултирајте нè

Соларни панели
Ѕид
Нови производствени машини
Под
Врата
Систем за ладење
Систем за загревање
Котел на биомаса , геотермални пумпи
Ефикасни транспортни средства
ЛЕД-систем
Прозорец
Покрив
Нови ладилници
  • Кликнете на посакуваната категорија

 Намена   инвестиции во основни средства кои обезбедуваат минимум 20% заштеда на енергија
 Валута   ЕУР/МКД
 Рок на отплата  до 120 месеци
 Начин на отплата  месечни рати
 Минимум искуство  12 месеци
Годишна фиксна каматна стапка од 4,5%
 Потребна документација за апликација  лична карта од управителот, тековна состојба не постара од 3 месеци
Инвестиција Трошоци пред инвестиција Трошоци по инвестиција Заштеда Период на поврат на средства
Имав стари и дотраени печки во мојата пекарница. Решив да ги заменам со нови и поефикасни кои работат на гас.

64.000 kWh / годишно 21.552 kWh / годишно 42.448 kWh / годишно 3,8 / години
Износ: 100.000  ЕУР 7.800 ЕУР/ годишно 3.900 ЕУР / годишно 3.900 ЕУР / годишно
Рок: 10 години
Месечна рата: 1.036 ЕУР
Годишна фиксна каматна стапка: 4,5%
  •  
  •